Tarieven onderzoek en behandeling

De logopedische revalidatie wordt meestal gestart met een onderzoek. 

Hierbij worden eventueel testen afgenomen en wordt nagegaan of logopedische revalidatie noodzakelijk is en welke terugbetaling kan voorzien worden.

 

Wij zijn geconventioneerde logopedisten wat betekent dat wij ons houden aan de tarieven die door het RIZIV worden opgelegd.

Deze tarieven gelden voor alle stoornissen die in de nomenclatuur zijn opgenomen. De terugbetaling is geldig wanneer een goedkeuring door de adviserend geneesheer van de mutualiteit wordt verleend.

 

Voor alle therapieën in onze praktijk of aan huis die binnen de nomenclatuur vallen, werken wij met een derdebetalersregeling. Dit betekent dat u dan enkel het remgeld betaalt. Wanneer u verhoogde tegemoetkoming geniet, wordt ook bij therapie op school enkel het remgeld aangerekend.

 

Wanneer een stoornis niet is opgenomen binnen de nomenclatuur of men niet voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling, kan nagevraagd worden bij uw mutualiteit of er aanvullende tegemoetkomingen voorzien worden voor logopedie.

 

Officiële honoraria:

 

Onderzoek (30 minuten, met een minimum van 60 minuten)

 • Honorarium: € 42,75
 • Remgeld:€ 7,50
 • Remgeld voor personen met verhoogde tegemoetkoming: € 3,00

Evolutieonderzoek 

 • Honorarium: € 51,50
 • Remgeld: € 11,00
 • Remgeld voor personen met verhoogde tegemoetkoming: € 4,50

Individuele therapie 30 minuten:

 • Honorarium: € 36,14 (op school: € 34,91)
 • Remgeld: € 5,50 (op school: € 6,00)
 • Remgeld voor personen met verhoogde tegemoetkoming: € 2,00

Individuele therapie 60 minuten:

 • Honorarium: € 72,59
 • Remgeld: € 11,00
 • Remgeld voor personen met verhoogde tegemoetkoming: € 4,50

Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2024 en zijn voor alle geconventioneerde logopedisten gelijk.

 

In onze praktijk wordt een multidisciplinair overleg (MDO) op school aangerekend aan een vast tarief van € 15. Dit vergoedt onze tijd en verplaatsing. Uiteraard wordt hiervoor steeds op voorhand toelating gevraagd.